Info

Chatten op Chattuh.nl is een gunst, geen recht. De moderators van het kanaal zijn enkel bevoegd voor hetgeen er gebeurt op Chattuh. Voor wat er gebeurt in privékanalen of waar dan ook op of buiten Internet zijn zij niet verantwoordelijk. Wel kunnen ze je de toegang tot Chattuh. ontzeggen als blijkt dat er via privékanalen of waar dan ook wordt geroddeld, gestookt, gedreigd, gevraagd naar privégegevens enz. Wie dit doet is niet welkom in onze chatbox en dergelijk gedrag kan worden gemeld bij een Admin of Moderator. De admins of moderators kunnen ingrijpen zodra je de regels overtreedt. Dit kan gaan van een waarschuwing, een kick, een ban voor enkele minuten of een ban van onbepaalde duur (permanente ban). De moderators zijn tevens een aanspreekpunt voor allerlei vragen of problemen die er zijn met het chatten. Zij zijn er niet alleen om je te straffen, maar VOORAL om te helpen.
Openlijk kritiek uiten op een beslissing van een moderator wordt niet geduld. Gebruik het contactformulier en het Chattuh moderatieteam zal dan een onafhankelijk en objectief onderzoek en oordeel vellen. Wie een conflict heeft met een andere chatter en een klacht indient over de andere partij, heeft daarmee nog geen vrijbrief om zélf de regels te overtreden, het eigen aandeel telt net zo zwaar mee.

ALGEMEEN:
Alles wat door de wet verboden is, wordt ook op Chattuh NIET toegestaan, aanzetten tot gebruik en verkoop van drugs via Chattuh en andere illegale activiteiten leiden onherroepelijk tot verwijdering van de chat (permanente ban).
Scherm niet met het begrip “vrije meningsuiting” wanneer het gaat over illegale dingen of zaken die de goede sfeer of de bescherming van minderjarigen in het gedrang brengen. Discussie over allerlei onderwerpen zijn toegelaten zolang ze de goede sfeer en de regels niet overschrijden. Wanneer de admins of moderator je vraagt de discussie te beëindigen word je verzocht dit ook te doen. Geen gevolg geven aan zijn/haar oproep leidt tot verwijdering van de chatroom. Houd de discussie netjes en beleefd met respect voor ieders mening.
Racisme en andere vormen van intolerantie zijn verboden.
Ruzie maken of opstoken leidt tot verwijdering van ALLE betrokken partijen, ongeacht wie er begonnen is. Mensen die je lastig vallen of je niet kan uitstaan negeer je het best. Het mooien negeer knop is nog steeds de beste oplossing om ruzie te vermijden.Die kan je vinden als je op zijn of haar naam klikt daar zie je de knop negeer.

PERSOONLIJK:
ALLE nicknamen zijn toegelaten zolang zij geen aanleiding geven tot racisme, onverdraagzaamheid of sexueel getint zijn en of opmerkingen die de goede sfeer op het kanaal in gevaar brengen. Het is niet toegestaan je voor te doen als een andere gebruiker.
Onze chatbox wordt bezocht door mensen van alle leeftijden, dus ook jeugdigen. Om hen te beschermen worden geen seksueel getinte uitspraken geduld. Cybersex en aanverwanten zijn NIET toegelaten in Chattuh.nl . Het benaderen van minderjarigen voor date’s levert een ban op.
Het publiekelijk delen van persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer, adres zijn niet toegelaten.

TECHNISCH:
Nuken, Trojaans en aanverwanten zullen bestraft worden.
Scripts (o.a. away- en backmeldingen met de hand geschreven) met uitvoer in het kanaal zijn verboden. MP3 of andere jukebox toestanden zijn niet toegestaan.
CAPS (hoofdletters) typen betekent in cyberland “schreeuwen ”. We zijn niet doof, dus caps is zeer vervelend en wordt best vermeden.
Klonen (m.a.w. chatten met verschillende nicks op éénzelfde IP-adres) zijn niet toegelaten. Indien u over een netwerk beschikt dat gebruik maakt van één IP, verwittig dan de admin of moderator van dienst. Zo niet wordt u verwijderd.
Bots (eggdrops, windrops) vreemd aan Chattuh zijn niet toegelaten.Reclame maken voor anderen site,s word gelijk bestraft.

OVERIGE:
Chattuh is geen koopjeskrant of reclamebord.
is ook geen spelkanaal.
is geen sex site

TEN SLOTTE: Houd rekening met het feit dat sommige mensen niet altijd zijn wie ze beweren te zijn. Geef daarom nooit je privé-gegevens aan iemand waarvan je niet zeker bent dat je hem/haar kent. Wanneer iemand aandringt om toch privégegevens te verstrekken, meld dat dan met voldoende bewijzen bij de admin of moderator. Heb je vermoedens dat er mensen zijn met duistere bedoelingen, die bijvoorbeeld op zoek zijn naar minderjarigen, aarzel dan niet om een admin of moderator te verwittigen. Zij zullen dan de nodige stappen zetten. Ga vooral niet zelf anderen voor anderen waarschuwen. Dit wordt gezien als roddelen en stoken waardoor je zelf wordt verwijderd. Weet dat je niet alleen bent op onze chatbox. Respecteer daarom de andere chatters en hun gesprek. Chat is GEEN weerspiegeling van het echte leven. Maak u dus niet druk en probeer te genieten van de contacten die u legt met andere mensen. Tenslotte kent men pas iemand goed wanneer men de persoon in kwestie in het echt heeft ontmoet. Het echte leven speelt zich niet af op chat maar erbuiten. Door te gaan chatten op Chattuh gaat u akkoord met onze regels. Veel chatplezier, Chattuh team