Regels

Geen pedofilie/kinderporno     

 

Bij constatering van één van deze twee zaken worden direct het meldpunt kinderporno (www.meldpunt.org) en de Politie ingeschakeld.

Niet aan de regels houden?

Dingen waarop operators je waarschuwen in de kamer of in privé welke niet bij deze regels staan dien je te respecteren, daar wij alleen de belangrijkste punten in de regels hebben gezet. Dit houdt in dat de operators je ook op andere punten dan die in de regels staan genoteerd kunnen aanspreken. Chatters die zich niet aan deze regels houden worden ook door de operators verwijderd. Meestal is dit maar tijdelijk, maar bij grensoverschrijdend gedrag kan het ook gaan om een permanente verbanning van de chatbox, wat inhoudt dat je voor een onbepaalde tijd geen toegang meer hebt tot de chatbox.

Opmerkingen en suggesties

 Operators zijn niet verplicht in discussie te gaan over de regels, handhaving daarvan en de bijbehorende maatregelen. Voor opmerkingen, vragen en suggesties kun je het mailformulier op de contact-pagina invullen. Het toch in discussie gaan over de regels e.d. op de chat kan resulteren in een kick. Let wel, zowel positieve als negatieve feedback is welkom, maar enkel via het mailformulier op de contact-pagina. Dit om een negatieve sfeer in de chatbox te voorkomen.

Disclaimer

 informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over chattuh.nl en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. chattuh.nl kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid.